07.06.2019 13:21

DVA POD JEDNOU STŘECHOU

WORKSHOP 25. 6. 2019


Metodické centrum muzejní pedagogiky připravilo workshop zaměřený na tvorbu edukačních programů s tématem dějin 20. století.

Účastníci workshopu si vyzkoušeli aktivizující metody a techniky, které v edukaci žáků druhého stupně a středních škol využívají Mgr. Silvie Čermáková a Mgr. Tomáš Mohapl Doležal při zprostředkování historických událostí.

Workshop s názvem "Dva pod jednou střechou" se uskutečnil 25. 6. 2019  v Moravském zemském muzeu v expozici Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století.


pvykoupilovamzm.cz