13.08.2021 09:53

Dobrovolnictví v kultuře a umění: staré otázky a nové výzvy

online konference


Datum konání: 13. 10. 2021 – 14. 10. 2021

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS zve na online konferenci Dobrovolnictví v kultuře a umění, která se uskuteční ve dnech 13. – 14. října 2021 na platformě Zoom. Hlavním organizátorem je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, partnery jsou: Národní asociace dobrovolnictví, z. s., Hestia - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. a Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa Kultura. Konference se koná pod záštitou ministra kultury pana PhDr. Lubomíra Zaorálka.

Více informací naleznete zde