20.03.2019 15:37

DIDAKTICKÉ METODY A FORMY EDUKACE (nejen) V LITERÁRNÍCH MUZEÍCH

29. 4. 2019


Mgr. Lenka Mrázová a Mgr. MgA. Iva Vachková, PhD.

Moravské zemské muzeum

Hudcova 76 Brno

10:00 - 15:00 hodin

Metodické centrum muzejní pedagogiky srdečně zve na workshop zaměřený na aktivizující tvůrčí metody a techniky, které lze aplikovat v muzejně edukačních programech při práci s texty. Jak integrovat literární texty do muzejněpedagogické praxe? Aktivity, techniky a tipy z dramatické výchovy, tvůrčího psaní, kritického myšlení a dalších. Účast zdarma, kapacita je omezena.

Kapacita byla naplněna, přijímáme pouze přihlášky náhradníků, zasílejte je na adresu: mcmpmzm.cz