12.02.2020 13:35

Den otevřených dveří

Ústav archeologie a muzeologie


Den otevřených dveří se koná dne 14.2.2020 v 14:00-18:00 v nové budově
M, na adrese Joštova 13, Brno, učebna M21. Kdykoliv v tomto čase si
můžete prohlédnout interiér nově zrekonstruované budovy včetně výstavy
na téma Výzkum bez hranic.
Více informací naleznete zde:
https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/den-otevrenych-dveri-noveho-sidla-ustavu-archeologie-a-muzeologie