23.03.2018 09:45

AKTUÁLNÍ TRENDY V MUZEJNÍ PREZENTACI A EDUKACI

Zámecký areál Ctěnice, 21. - 22. 5. 2018


MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU AMG

si Vás dovolují pozvat na konferenci

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci

na téma Vliv digitálních technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky,

která se uskuteční ve dnech

21. – 22. květen 2018

v Zámeckém areálu Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř.

Dvoudenní konference poskytne prostor jak pro příspěvky, tak pro diskuzi mezi členy Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a dalšími účastníky. Nedílnou součástí budou také exkurze prezentující práci s veřejností a muzejní edukaci v hostující instituci.

Na konferenci se můžete přihlásit přímo e-přihláškou  https://goo.gl/forms/5kbausypn6hJo4EU2

Přijímání přihlášek s příspěvkem je prodlouženo do 21. 3. 2018. 

Kontakt pro zasílání anotací příspěvků Mgr. Iva Vachková, Muzeum hlavního města Prahy: vachkovamuzeumprahy.cz.

Organizační pokyny

1. Účastnický poplatek činí 400,- Kč. Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG činí 300,- Kč.

2. Přihlášky pro zájemce o účast s příspěvkem zasílejte do 28. února 2018.

3. Ostatní zájemci zasílejte přihlášky do 9. dubna 2018.

4. Další podrobné údaje budou oznámeny v dalším cirkuláři pozvánek a v programu konference, který bude též zveřejněn na webu Muzea hlavního města Prahy www.muzeumprahy.cz a webu AMG http://www.cz-museums.cz/web/amg/organyamg/komise/komise-pro-praci-s-verejnosti-a-muzejni-pedagogiku.

5. Ubytování si hradí účastníci konference sami. Nabídka ubytování je v samostatné příloze pozvánky.

6. Strava bude zajištěna formou obědového rautu, včetně bezmasých a bezlepkových jídel. Cena oběda je 130,- Kč na osobu/den. Oběd se bude hradit v hotovosti při prezenci účastníků.

7. S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Jitku Peškovou (Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG), e-mail: JitkaPeskovaseznam.cz.