Kurz Muzejní edukátor

AKREDITOVANÝ KURZ vytvořený podle schválené profesní kvalifikace MUZEJNÍ EDUKÁTOR V NÁRODNÍ SOUSTAVĚ KVALIFIKACÍ.

1. ROČNÍK KURZU MUZEJNÍ EDUKÁTOR 2018/2019 v červnu 2019 úspěšně absolvovalo 15 účastníků.

2. ROČNÍK KURZU MUZEJNÍ EDUKÁTOR 2019/2020 úspěšně absolvovalo 10 účastníků.

3. ROČNÍK KURZU MUZEJNÍ EDUKÁTOR 2020/2021 zahájíme 7. září 2020

Co účastníci kurzu získají?

Účastníci kurzu navštíví při 10 dvoudenních setkáních jednou měsíčně 7 nejvýznamnějších muzeí a galerií na Moravě. Pod vedením profesionálních lektorů z oborů muzejní pedagogiky, muzeologie a výtvarné pedagogiky získají znalosti a potřebné praktické dovednosti pro všechny pracovní pozice v oblasti vzdělávání a práce s veřejností v kulturních sbírkotvorných a paměťových institucích.

Po ukončení kurzu obdrží absolventi potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou stěžejní předměty kurzu?

Orientace v aktuálním muzejně edukačním dění v domácím i zahraničním prostředí. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace. Navržení a zpracování edukačního programu muzea. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti. Uplatňování profesionálního jednání a komunikace v muzejní edukační činnosti. Prezentace muzejní edukační činnosti.

Jaké jsou podmínky zájemců o absolvování kurzu?

Uvedený kurz je vytvořen v souladu se zákonem jako kurz rekvalifikační a zájemci mohou být do něj přijati při splnění stanovených podmínek. Jedná se o ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, znalost cizího jazyka na úrovni B1. Více informací o dokladu znalosti cizího jazyka zde.

Lekce probíhají dva dny v měsíci po dobu od září do června v rozsahu výuky 128 hodin prezenční výuky a 92 hodin samostudia.

Jaká je výše kurzovného?

Účastnický poplatek za absolvování celého kurzu činí Kč 3.000,-

Zájemci o kurz se mohou přihlásit na mcmpmzm.cz

Přihlášku ke stažení najdete Initiates file downloadzde

Kdy probíhá výuka kurzu?

Lekce probíhají dva dny v měsíci po dobu od září do června v rozsahu výuky 128 hodin prezenční výuky a 92 hodin samostudia.

Seznam lektorů a předmětů kurzu Initiates file downloadzde

rozvrh 3. ročníku kurzu najdete zde