bachelor degree dissertation writing assignment for you write reflective journal essay research paper criteria help writing essay paper google research paper search homewo clear writing through critical thinking

Státní správa

Ministerstva

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Otevře externí odkaz v novém okněwww.mkcr.cz/granty-a-dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Otevře externí odkaz v novém okněwww.msmt.cz/dotacni-programy

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Otevře externí odkaz v novém okněwww.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace

Kraje

Magistrát hl. m. Praha

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Otevře externí odkaz v novém okněmagistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty

Středočeský kraj - Krajský úřad

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Otevře externí odkaz v novém oknědotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kraj-jihocesky.cz

Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88, 36021 Karlovy Vary
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-karlovarsky.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

P.O. BOX 313
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Otevře externí odkaz v novém okněwww.plzensky-kraj.cz

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-ustecky.cz

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Otevře externí odkaz v novém okněregionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Otevře externí odkaz v novém oknědotace.kr-kralovehradecky.cz/

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Otevře externí odkaz v novém okněwww.pardubickykraj.cz

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Otevře externí odkaz v novém okněextranet.kr-vysocina.cz
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-vysocina.cz

Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-olomoucky.cz

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj

28. října 117, 702 18 Ostrava
Otevře externí odkaz v novém okněverejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz

Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-zlinsky.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

poštovní adresa:
P.O. BOX 313
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-plzensky.cz

Města a obce

Magistrát města Pardubic

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Otevře externí odkaz v novém okněwww.mesto-pardubice.cz

Magistrát města Plzně

Adresa nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
Otevře externí odkaz v novém okněwww.plzen.eu

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice
Otevře externí odkaz v novém okněwww.c-budejovice.cz

Statutární město Brno

Magistrát města Brna, Dominikánské nám.1
601 67 Brno
Otevře externí odkaz v novém okněwww2.brno.cz

Městský úřad Šumperk

Náměstí Míru 1, 787 93 Šumperk
Otevře externí odkaz v novém okněwww.sumperk.cz