horse farm business plan family business and succession planning bestessaywritingservice net my homework is due tomorrow wrtie my college essay do online homework pop culture essay

Nadace

Nadace víceoborové

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Vodičkova 17, 110 00 Praha 1

Posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné a nadané studující na českých vysokých školách, zejména pražských.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.hlavkovanadace.cz

Nadace České spořitelny

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Posláním je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělání a vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacecs.cz

Nadace Občanského fóra

Hálkova 2, 120 00 Praha 2

Grantové programy Opomíjené památky a Památky a zdraví.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadaceof.cz

Nadace Sophia

Brno Business Park, budova B
Londýnské nám. 2, 639 00 Brno

Zaměření zejména na podporu vzdělávacích akcí, seminářů a školení a podporu vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacesophia.cz

Nadace umění pro zdraví

Jilská 14, Praha 1

Zaměření na zlepšení prostředí zdravotnických a sociálních zařízení.

Nadace Nova

Kříženeckého náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5

Zaměření nespecifikováno.
Otevře externí odkaz v novém oknětv.nova.cz

Purkyňova nadace

Slatina č.p. 11, 410 02 Lovosice 2

Zaměřením je humanitární činnost, ochrana kulturních, uměleckých a církevních památek a tradic a přírodního a životního prostředí.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.purknadace.cz

Nadace T-SOFT ETERNITY

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka

Zaměření na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci.
Otevře externí odkaz v novém okněhttp://www.tsoft.cz/nadace-eternity

Nadace Cesta

U Černé věže 12, 370 01 České Budějovice

Doručovací adresa:
Nemanická 14, 370 10 České Budějovice

Posláním Nadace Cesta je podpora právnických a fyzických osob za účelem realizace obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti kulturní, zdravotní, sociální, školské a sportovní.
Otevře externí odkaz v novém okněhttp://www.nadacecesta.cz/

Nadace environmentální

Nadace Partnerství

Údolní 33, 602 00 Brno

Zaměření na ekologii a životní prostředí.
Otevře externí odkaz v novém okněhttp://www.nadacepartnerstvi.cz/

Nadace Zdraví pro Moravu

Na Doubkové 2023/6, 150 00 Praha 5

Korespondenční adresa: PO BOX 460, 660 60 Brno

Zaměření na zdravý životní způsob.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacezdravi.cz

Nadace Dřevo pro život

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6

(Fakulta lesnická a environmentální, ČZU Praha) Zaměření na lesní hospodářství, životní prostředí a využití dřeva.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.drevoprozivot.cz

Nadace Partnerství

Údolní 33, 602 00 Brno

Zaměření na životní prostředí.

Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacepartnerstvi.cz

Nadace sociální

Konto Bariéry – Nadace Charty 77

Melantrichova 5
110 00 Praha 1

Zaměření na handicapované.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kontobariery.cz

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Voršilská 10, 110 00 Praha 1

Zaměření na podporu studentů VŠ, pomoc lidem v těžké životní situaci, sociálním zařízením pro seniory.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.vize.cz

Nadace VIA

Jeleni 195/9, 118 00 Praha 1

Zaměření na podporu místních iniciativ a neziskových organizací.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacevia.cz

Nadace Naše dítě

Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8

Zaměření zejména na pomoc handicapovaným a týraným dětem.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nasedite.cz

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Senovážné nám. 2, Praha 1

Záměrem je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací směrované ke zdravotně postiženým, opuštěným dětem a seniorům.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.vdv.cz

NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti

Jelení 196/15, 118 00 Praha 1

Podporuje projekty nestátních neziskových organizací zaměřené na rozvoj lidských práv a občanské společnosti, romskou integraci a programy pro děti a mládež.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nros.cz

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1

Podpora projektů zejména na pomoc seniorům, Domům na půl cesty a jejich klientům.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.krasapomoci.cz

Nadace pro rozvoj vzdělání

Anežská 10, 110 00 Praha 1

Zaměření na podporu dětí s handicapem a studentů VŠ.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadaceprovzdelani.cz

Nadace Leontinka
BP Avenir

Radlická 714/113, 158 00 Praha 5

Zaměření na děti a mládež s poruchami zraku.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadaceleontinka.cz/

Nadace DUHA

Českolipská 621, 190 00 Praha 9

Zaměření na integraci osob s mentálním postižením.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.spolecnostduha.cz

Nadace VINCI v České republice

Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Zaměření na rozvoj občanské společnosti v nejširším rozsahu.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacevinci.cz

Nadace Brücke/Most na podporu česko-německého porozumění a spolupráce

Reinhold-Becker-Strasse 5, 01277 Dresden, Německo

Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, ČR

Zaměření na aktivní kulturní česko-německou spolupráci.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.bruecke-most-stiftung.de

Nadace Senio

Dlouhá 325, 390 01 Tábor

Zaměření zejména na internetovou gramotnost seniorů a provoz webu Senio.cz.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.senio.cz

Nadace pro vědu, kulturu a památky

Nadace Tomáše Bati

Gahurova 292, 760 01 Zlín

Zaměření zejména vědu a výzkum s výsledky přímo či nepřímo využitelnými v praxi.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.batova-vila.cz

Nadace Leoše Janáčka

Krkoškova 45a, 613 00 Brno

V popředí zájmu Nadace Leoše Janáčka je vznik odborně fundovaných studií a péče o výchovu a růst mladých interpretů.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.janacek-nadace.cz

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

Zámek č.p. 59, 381 01 Český Krumlov

Zaměření na památky, historii divadla a kultury, zejména barokní.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.castle.ckrumlov.cz

Nadace Arbor vitae
Arbor vitae societas

Jaselská 3/ 346, 160 00 Praha 6

Zaměření na podporu současného a etnického umění, vydávání literatury k umění se vážící, podporu tvorby audiovizuálních nosičů a dokumentárních filmů, pořádání výstav a přehlídek tvorby, podpory domácích a zahraničních stipendistů v jednotlivých uměleckých oborech.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.arborvitae.eu

Nadace český barok

V Ladech 11, 149 00 Praha 4

Hlavní činností nadace je záchrana barokních památek v ČR.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.barok.cz

Nadace Okřídlené kolo

Kojetínská 56, 751 52 Přerov

Zaměřuje se na historické železnice a kolejová vozidla.
Otevře externí odkaz v novém okněnok.webnode.cz

Nadace s regionálním zaměřením

Nadace Preciosa

Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou

Kancelář: Průmyslová 18 466 67 Jablonec nad Nisou Zaměření na severočeský region.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.preciosa.com

Komunitní nadace Konabo

Zámecká 42, 398 11 Protivín

Zaměření na Blanicko-Otavský region.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.konabo.cz

Nadace Škola hrou

Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7

Podporuje aktivity pro volný čas dětí a seniorů v Libereckém kraji.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nsh.cz

Nadace Preciosa

Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou

Fond podporuje zdraví, sport a tělovýchovu, vědu a výzkum, kulturu a umění, vzdělávání a ekologii v severovýchodních Čechách.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa

Nadace EURONISA

Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1

Podporuje aktivity sociální a zdravotní, kulturní a vzdělávací na území české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku).
Otevře externí odkaz v novém okněwww.euronisa.cz

Komunitní nadace Euroregionu Labe

Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem

Působnost v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.
Otevře externí odkaz v novém okněkomunitninadace.cz

Nadace LANDEK Ostrava

Prokešovo nám. 6 728 30 Ostrava - Moravská Ostrava

Zaměření na historii hornictví, zejména v Ostravsko-karvinském revíru.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadace-landek.cz

Nadace OKD

Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava

Zaměření hlavně rozvoj moravskoslezského regionu, zejména životního prostředí, vzdělání, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, kultury i hornických tradic.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadaceokd.cz

Nadace Děti - kultura – sport

Kollárova 447, 686 01 Uherské Hradiště

Zaměření na široké spektrum vzdělávacích a humanitárních aktivit ve Zlínském kraji.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacedks.cz

Nadace Jana Pivečky

Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín

Zaměření na Zlínský region.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.pivecka.cz