how to write a college admissions paper vlsi genetic algorithms phd thesis travel and tourism essay custom resume writing an objective dividend policy thesis essay writer australia law essay editing service do my english essay for me creative writing lesson plans elementary

Evropská unie

Národní orgán pro koordinaci
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení a koordinace NSRR, Samostatné oddělení publicity EU a Oddělení vzdělávání NSRR

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Národní orgán pro koordinaci (NOK) je zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v České republice financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Pracuje v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které bylo ustanoveno centrálním metodickým a koordinačním orgánem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v období 2007–2013.

Otevře externí odkaz v novém okněwww.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Dům zahraničních služeb, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy je prostředníkem pro poskytování finančních prostředků EU ve svěřených oblastech, koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce, realizace Programu celoživotního učení.

Otevře externí odkaz v novém okněwww.naep.cz/

Zastoupení Evropské komise v České republice

Evropský dům
Jungmannova 24,110 00 Praha 1
Poštovní adresa:
P.O.Box 811, 111 21 Praha 1

Otevře externí odkaz v novém okněec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm
Otevře externí odkaz v novém okněec.europa.eu/ceskarepublika/granty_cs.htm

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4, 110 00  Praha 1

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů (např. ERASMUS, Norské fondy). Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a MŠMT.

Otevře externí odkaz v novém okněhttp://www.dzs.cz/cz/o-dzs/
Otevře externí odkaz v novém okněhttp://www.dzs.cz/cz/programy-dzs/