school lunch essay communications dissertation architectural technology dissertation service is worship essay homework help physics conclusion d39une dissertation de philosophie custom research

Metodická centra MK ČR

Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy
Oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Sídlo: Milady Horákové 139, Praha 7
Tel.: 257 085 446, fax: 233 371 867, e-mail: cesmkcr.cz

Metodické centrum konzervace
Technické muzeum v Brně
Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno
Tel.: 541 421 452, fax: 541 214 418, e-mail: mcktechnicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění
Národní galerie v Praze
Adresa: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
Tel.: 224 301 812, fax: 224 301 194, e-mail: mcgaleriengprague.cz
www.mc-galerie.cz

Centrum pro informační technologie v muzejnictví
Moravské zemské muzeum
Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: 533 435 267, fax: 542 212 792, e-mail: citemcitem.cz
www.citem.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Národní muzeum
Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Tel.: 224 497 373, fax: 224 497 177,
www.emuzeum.cz

Centrum nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu
Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně,
Moravské náměstí 1a, Brno
Tel.: 532 169 322, Otevře externí odkaz v novém okněwww.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/cens

Metodické centrum pro muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

Palackého 147

756 01  Rožnov pod Radhoštěm

571 757 112, Otevře externí odkaz v novém okněwww.mcmuzeavprirode.cz